A Collection Of Text Messages Commonly Used By Lovers When Chatting


A collection of text messages commonly used by lovers when chatting, try: “hey, how are you doing?” or “i haven’t seen you for a long time, we should go out and get together as soon as possible; interesting fact: one of the reasons why smiles are very popular is that body language is a very important factor in people’s communication. Even small physical movements, such as crossing your arms or avoiding them, will send important messages to the other person you are talking to. You can’t get this information in a text message or chat, so the expression can help you to show your intentions.

Gelek peyamên nivîsên peyamên bi hêla bi hevalên ku di chatê de têne bikaranîn, têne bikaranîn, digerin: “Hey, tu çawa?” Sedemek balkêş: yek ji sedemên ku pir gelekî gelemperî ye, ew e ku fikra zimanek pir girîng e ku mirovên têkiliyê dikin. Tevgerên biçûk yên biçûk jî, wekî destên dest û anî ji wan re, peyamên girîng ên din ên ku hûn dipeyivin şandin. Hûn nikarin vê agahdariyê li peyamek tekstê an jî bikişînin, ji ber vê yekê hûn dikarin ji bo ku hûn armanc nîşan bidin.

Một bộ sưu tập các tin nhắn văn bản thường được những người yêu thích sử dụng trong một cuộc trò chuyện, hãy thử: “Này, bạn thế nào?” Một sự thật thú vị: một trong những lý do tại sao nụ cười rất phổ biến là ngôn ngữ cơ thể là một yếu tố rất quan trọng trong việc giao tiếp với mọi người. Ngay cả những cử động vật lý nhỏ, chẳng hạn như bắt chéo tay hoặc tránh chúng, sẽ gửi những tin nhắn quan trọng đến người khác mà bạn đang nói chuyện. Bạn không thể nhận thông tin này trong tin nhắn văn bản hoặc trò chuyện, vì vậy một biểu thức có thể giúp bạn thể hiện ý định.

>>>Click Here to Start<<<